ΔΕΥΑ Αλμυρού: Πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

ΔΕΥΑ Αλμυρού: Πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Αλμυρού

ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Αλμυρού,  που εδρεύει στον Αλμυρό.
Η ειδικότητα είναι ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και η διάρκεια σύμβασης 8 μήνες.

Για περισσότερες πληροφορίες https://almyros-city.gr/