Επιστολή Ελαιουργικού Συν/μου Πτελεού προς ΥπΑΑΤ για οικονομική ενίσχυση ελαιοπαραγωγών

Επιστολή Ελαιουργικού Συν/μου Πτελεού προς ΥπΑΑΤ για οικονομική ενίσχυση ελαιοπαραγωγών

Επιστολή προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

απέστειλε ο Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Πτελεού για να εκθέσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ελαιοπαραγωγοί της περιοχής του Πτελεού. Αναλυτικά η επιστολή: