Πρόσληψη 18 άνεργων άνω των 55 ετών στον Δήμο Αλμυρού

Πρόσληψη 18 άνεργων άνω των 55 ετών στον Δήμο Αλμυρού

Στο πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 21.500 ανέργων ηλικίας 55 άνω, σε φορείς του δημόσιου τομέα του ΟΑΕΔ (ΔΥΠΑ) θα συμμετέχει ο Δήμος Αλμυρού. Σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής συνολικά θα προσληφθούν 18 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων.
Ειδικότερα, πρόκειται να προσληφθούν ένα άτομο κλάδου / ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού (Π.Ε. Οικονομολόγων), ένα άτομο κλάδου / ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού (ΔΕ Γραμματέας), ένα άτομο κλάδου / ειδικότητας ΔΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων (ΔΕ Εργάτης/τρια Αποθήκης), ένα άτομο κλάδου / ειδικότητας ΥΕ Εργατών Τεχνικών Εργασιών (ΥΕ Ελαιοχρωματιστών), δέκα άτομα κλάδου / ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων (ΥΕ Οδοκαθαριστής/στρια), ένα άτομο κλάδου / ειδικότητας ΥΕ Εργατών Τεχνικών Εργασιών (ΥΕ Ξυλουργών), ένα άτομο κλάδου / ειδικότητας ΔΕ Οδηγών 3ης Κατηγορίας και δύο άτομα κλάδου / ειδικότητας Υ.Ε. Εργατών Τεχνικών Εργασιών (ΥΕ Οικοδομικών Εργασιών).
Να αναφερθεί ότι ωφελούμενοι είναι άτομα ηλικίας 55 ετών έως 67 ετών, καθώς και άτομα άνω των 67 ετών και έως 74 ετών που δεν έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο συντάξιμο χρόνο για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος που θα προσληφθούν από τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα, εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο ανέργων των υπηρεσιών της ΔΥΠΑ.
Οι ωφελούμενοι οφείλουν να είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό μητρώο ανέργων των Υπηρεσιών της ΔΥΠΑ, ηλικίας 55 ετών και άνω κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ2 και μέχρι την πρόσληψή τους.
Για τους ΟΤΑ α’ βαθμού, ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 759 ευρώ μηνιαίως. Η επιχορήγηση υπολογίζεται για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης τόσο για τους μισθωτούς, όσο και τους ημερομίσθιους, το ανώτερο, μέχρι 25 ημέρες ασφάλισης. Για κάθε ημέρα απασχόλησης λιγότερη των 25 ημερών το ανωτέρω μηνιαίο ποσό επιχορήγησης, μειώνεται κατά 1/25, όπως διαμορφώνεται κάθε φορά.
Στο μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος συμπεριλαμβάνονται οι συνολικές ακαθάριστες πραγματικές μηνιαίες αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές που βαρύνουν τον δικαιούχο. Οι αποδοχές και η ασφάλιση των επιχορηγούμενων καθορίζονται από την κείμενη εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία.
Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται στους δώδεκα μήνες με δυνατότητα επέκτασης για άλλους δώδεκα μήνες, ύστερα από αίτηση που θα υποβάλει ο δικαιούχος εντός 30 ημερολογιακών ημερών από τη λήξη του 12μηνου απασχόλησης.
«Ο Δήμος Αλμυρού, προκειμένου, αφενός, να αντιμετωπίσει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει και που είναι αυτό της υποστελέχωσης, λόγω συνταξιοδότησης πολλών υπαλλήλων και της μη πραγματοποίησης προσλήψεων και αφετέρου να στηρίξει ανέργους που είναι κοντά στη σύνταξη, αξιοποιεί το σχετικό πρόγραμμα συμβάλλοντας έτσι στην κάλυψη των αυξημένων αναγκών του σε προσωπικό για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών του και στον περιορισμό της ανεργίας σε μια κρίσιμη ηλικιακή κατηγορία» ανέφερε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος Αλμυρού Δημ. Εσερίδης.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Γιώργος Ξυνός